Mẫu hướng dẫn tập sự nghề nghiệp (mới)
Thứ tư, 28 Tháng 6 2017 00:00

Gửi các bạn sinh các biểu mẫu hướng dẫn tập sự nghề nghiệp (mới), bao gồm:

- Hướng dẫn thực hiện và trình bày báo cáo TTTN

- Mẫu biều bìa báo cáo TSNN

- Nhật ký TSNN 

Download tại đây

 

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn