Tổng hợp các văn bản Sinh viên cần biết
Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:44

CÁC VĂN BẢN SINH VIÊN CẦN BIẾT

(Trích yếu nội dung các văn bản do Nhà trường ban hành)

  1. Hướng dẫn công việc cần thực hiện để khắc phục tỷ lệ rớt nhiều ở một số môn học (42/2014/TĐT-HD)       
  2. Qui định về nhiệm vụ tự học của người học tại thư viện (1360/2013/TĐT-QĐ)
  3. Qui định về tuyển chọn và cấp học bổng cho sinh viên thực tập nghề nghiệp tại trường (1290/2013/TĐT-QĐ)
  4. Quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giảng viên (1387/2013/TĐT-HD)
  5. Qui định tạm thời về tổ sinh viên tự quản (700/2013/TĐT-HD)
  6. Qui định về đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh-sinh viên (Ban hành theo Quyết định số 1210/2013/TĐT -  QĐ)
  7. Quy chế công tác học sinh, sinh viên (Ban hành theo Quyết định số 1079/2013/TĐT ngày 03/9/2013)
  8. Hướng dẫn công việc cần thực hiện để nâng cao chất lượng chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức (1629/2013/TĐT-HD)

Chi tiết xem tại đây

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn