Kết quả học tập
Kết quả học tập, hạnh kiểm: xử lý học vụ, phúc khảo, điểm rèn luyện, ...
Thứ ba, 03 Tháng 11 2015 00:00

- Ngoài kết quả học tập cá nhân được chính thức đăng tải trên website trường, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động xin thông báo đến sinh viên kết quả học tập, hạnh kiểm có liên quan đến một số nội dung như: xử lý học vụ, cấm thi, chấm phúc khảo, điểm rèn luyện, ...

- Nội dung cụ thể:

 

* Ngày 6/7/2016:

- Danh sách thư khen khá và giỏi HK1/15-16

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Danh sách thư khen Khá và Giỏi HKI/2015-2016

Xem tại đây

* Ngày 6/1/2016:

- Kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với sinh viên có kết quả học tập HK1/2015-2016 rơi vào diện được quy định trong Điều 12 của Quy chế học  vụ ban hành kèm theo Quyết định số 962/2013/QĐ-TĐT ngày 15/8/2013 như sau:

- 21/01/2016: Phòng Đại học gửi danh sách đề nghị xử lý học vụ về các Khoa.

- 21/01 – 29/01/2016: Khoa liên lạc trực tiếp về gia đình sinh viên ngay khi nhận được danh sách, đồng thời thông báo đến sinh viên thông qua các kênh: email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…

- 21/01 – 29/01/2016: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên nằm trong diện xử lý học vụ: đơn khiếu nại, đơn cứu xét, nhận đơn chuyển bậc, chuyển hệ đào tạo (đối với những ngành có đào tạo trình độ cao đẳng hoặc hệ VLVH).

- 29/01/2016: Phòng Đại học gửi thông báo cảnh báo kết quả học tập về các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên biết thông qua nhiều kênh (email sinh viên, website khoa, giảng viên chủ nhiệm,…).

- 01/03/2016: Phòng Đại học thông báo kết quả họp xét xử lý học vụ cho các Khoa. Khoa thông báo cho sinh viên. Đối với những trường hợp sinh viên không được cứu xét học tiếp, Khoa hướng dẫn sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo theo quy định.

- 01/03 – 04/03/2016:  Sinh viên nộp đơn đề nghị chuyển bậc, hệ đào tạo tại văn phòng Khoa. Đối với trường hợp xin chuyển xuống bậc cao đẳng, sinh viên nộp đơn hủy môn học không có trong chương trình đào tạo của cao đẳng.

- 25/03/2016: Phòng Đại học làm quyết định buộc thôi học trình Ban giám hiệu ký ban hành.

 

* Ngày 5/9/2015:

- Danh sách xử lý học vụ và cảnh báo học vụ năm học 2014-2015

Khoa thông báo danh sách sinh vên bị xử lý học vụ và cảnh bảo học vụ năm học 2014-2015.
Sinh viên nằm trong diện trên vui lòng nắm các mốc thời gian sau để liên hệ với văn phòng Khoa

Từ 04/09/ đến 15/09/2015: Khoa tiếp nhận đơn phản hồi của sinh viên (đơn khiếu nại, đơn cứu xét), sinh viên liên hệ C005
Sau thời gian trên sinh viên không liên hệ Khoa, Khoa sẽ chuyển dữ liệu về Trường để ra quyết định thôi học.
Sinh viên sẽ không có quyến khiếu nại thắc mắc sau này

Xem danh sách tại đây

 

 
Danh sách sinh viên xóa tên vì quá hạn đào tạo
Thứ sáu, 12 Tháng 6 2015 00:00

- Danh sách sinh viên xóa tên vì quá hạn đào tạo

Khoa thông báo danh sách sinh viên quá hạn đào tạo được gia hạn đào tạo đến tháng 04.2015 sẽ bị xóa tên vì không hoàn thành chương trình đào tạo (danh sách đính kèm)
Khoa sẽ xem xét nhận đơn chuyển hệ đào tạo cho sinh viên xuống hệ vừa làm vừa học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/06/2015.
Sinh viên vui lòng tải đơn chuyển hệ trên trang website Phòng Đại học theo đường link http://pdt.tdt.edu.vn/?cat=19.
Sau thời hạn trên sinh viên không nộp đơn, Khoa sẽ gửi danh sách Phòng Đại học để xóa tên đào tạo.

Những sinh viên nguyện vọng gia hạn đào tạo đến tháng 09.2015 (dành cho sinh viên khóa 11), Khoa vẫn xem xét nhận đơn căn cứ vào bảng điểm Toeic thi gần nhất.
Mọi thông tin liên lạc sinh viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Địa chỉ: Phòng C005, 19 Nguyễn Hữu Thọ, F Tân Phong, Quận 7, HCM
ĐT: (08) 37 755 047; Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Sinh viên xem tại đây

 


Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn