Hồ Văn Hảo
Thư ký khoa - Trợ lý công tác sinh viên

Địa chỉ:
C.005 Khu C - ĐH Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.
Tp.Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: 08.377 550 47
 Fax: 08.840 4894
Điện thoại di động: 090 907 9003
http://mt-bhld.tdt.edu.vn

 


Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn