Công trình NCKH SV năm học 2011-2012
Thứ sáu, 08 Tháng 6 2012 11:40

Ngày 05/06/2012, Khoa MT-BHLĐ đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH SV năm học 2011 - 2012.
Thông tin chi tiết về 08 đề tài: xem tại đây

Tất cả các đề tài tham dự đều đạt yêu cầu cấp Khoa và được đề nghị tham dự giải Euréka, trong đó có 03 đề tài được lựa chọn dự thi cấp trường.

Mặc dù thời gian và kinh phí thực hiện còn nhiều hạn chế nhưng kết quả của các đề tài đã thể hiện được tính nghiêm túc và chất lượng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đây là nỗ lực to lớn và đáng tự hào của các nhóm tác giả. Các định hướng và kết quả đã có sẽ là tiền đề cho những nghiên cứu chi tiết và quy mô hơn trong tương lai.

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn