Kế hoạch và thể lệ đăng ký cuộc thi Ý tưởng NCKHSV và NCKHSV năm 2015-2016
Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 00:00

alt

1.      Mục đích

Cuộc thi này được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) và  nâng cao chất lượng dạy - học, nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên phát huy sức sáng tạo, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, giúp sinh viên tiếp cận nhanh với các tri thức mới liên quan đến các ngành học hiện có tại Trường. Bên cạnh đó, tạo môi trường khoa học, thi đua học tập nghiên cứu, sân chơi học thuật bổ ích trong sinh viên; phát hiện và nuôi dưỡng những hạt nhân trong sinh viên từ đó có hướng đào tạo và bồi dưỡng; đóng góp nguồn lực cho các cuộc thi NCKHSV các cấp.

 

2.      Đối tượng, hình thức tham gia

* Đối tượng tham gia:

Tất cả sinh viên đang theo học tại Trường trừ sinh viên năm cuối (Sinh viên năm cuối chỉ được đăng ký nhóm tham gia khi cùng thực hiện với ít nhất một thành viên khóa dưới).

* Hình thức tham gia:

Sinh viên đăng ký theo các hình thức sau đây:

-      Cá nhân.

-      Nhóm: Tối đa là 03 (ba) thành viên do 01 sinh viên đứng tên làm chủ nhiệm đề tài.

Để biết thêm chi tiết về qui trình đăng ký xét duyệt đề tài và thể lệ cuộc thi NCKHSV, vui lòng xem chi tiết tại đây (download)

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn