Quỹ sáng kiến "Trẻ em và thanh niên với Biến đổi khí hậu" Giai đoạn 2015 - 2016
Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 08:38

Mạng lưới Thế Hệ Xanh trân trọng thông báo khởi động Quỹ Sáng kiến “Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi khí hậu” (gọi tắt là “Quỹ sáng kiến BĐKH”) trong giai đoạn 2015-2016.

THỜI GIAN MỞ QUỸ: Từ ngày 21/11/2015 đến hết ngày 31/03/2016

Lưu ý:

  • Dự án nhận tài trợ cần giải ngân và hoàn thiện các chứng từ tài chính trước 15/04/2016
  • Ban điều phối Quỹ sẽ xét duyệt liên tục đến khi hết ngân sách, vì vậy khuyến khích các đề xuất gửi về sớm

ĐỐI TƯỢNG: Trẻ em và Thanh niên trên toàn quốc với sáng kiến góp phần Giảm nhẹ hoặc/và Thích ứng với BĐKH

Ưu tiên:

  • Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công nghệ
  • Cá nhân/nhóm khuyết tật hoặc làm việc với người khuyết tật
  • Địa bàn điều kiện khó khăn, dễ tổn thương trước các tác động của BĐKH

NGÂN SÁCH TÀI TRỢ:

Trung bình 10.000.000 đồng/dự án

Đặc biệt, mức hỗ trợ có thể lên đến 50.000.000 đồng/dự án với những sáng kiến đột phá, mang lại thay đổi rõ rệt cho môi trường và cộng đồng

Để biết thêm thông tin của quỹ, xem link đính kèm: http://thehexanh.net/ds-cung-hanh-dong/khoi-dong-quy-sang-kien-tre-em-va-thanh-nien-voi-bien-doi-khi-hau-giai-doan-2015-2016/

Để tìm hiểu thêm về cách viết dự án, liên hệ Thầy Hà Hoàng Hiếu, phòng C125.

 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn